Ansvarstagande

Domaine Wines är medlem i branschorganisationen Sprit & Vinleverantörsföreningen som verkar för en modern alkoholpolitik.

Åldersgräns för inköp av alkohol är 20 år.

Genom vårt medlemskap bidrar vi till ett socialt ansvarstagande och stödjer t ex Drinkwise.se som förmedlar kunskap om alkohol och tydliggör de områden som bör vara alkoholfria.

Läs mer på www.svl.se och www.drinkwise.se.